բարձրութիւն

բարձրութիւն

Dasnabedian 1995: 423

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,2 19,41 23,8
hauteur, élévation

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔψος altitudo Բարձր գոլն, չափ ʼի ստորէ ʼի վեր, դիմաբաժանեալ ընդ խորութեան կամ ընդ ցածութեան. բարձրութիւն. ... *Զի՛նչ է լայնութիւն եւ երկայնութիւն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՁՐ — (բարձու, ʼի բարձուէ, ձամբ, կամ ձու. բարձունք, ձանց, ձամբք.) NBH 1 462 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ὐψηλός altus, elatus, excelsus, sublimis Ի վեր բարձեալ, ամբարձեալ, վերացեալ. վերին. վերագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽԱՒԵՂԱԳԷՍ — (գիսի.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱԽԱՒԵՂԱԳԷՍ գրի եւ ԱՀԱՒԱՂԱԳԷՍ. γεῖσος suggrunda, gisus, epistylium, ornamentum Գլուխ սեան իբր գիսաւոր աղխիւք. խոյակ. վերնախարիսխ. տե՛ս եւ ՔՈՎԹԱՐ. ... *Սեանցն ... ախաւեղագէսքն նոցա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿԱՆԱՏԵՍ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. αὑτόπτης, ἑπόπτης suis oculis videns, inspector, testis oculatus Ինքնին աչօք իւրովք տեսօղ. ինքնատես. իր աչքովը տեսնօղ .... *Որք ականատեսք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՀԱԳՆԱՀԱՅԵԱՑ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 14c ա. Ահագին հայեցիւք եւ ահաւոր տեսլեամբ. սոսկալի. *Ահագնահայեաց աչք: Յորում ահագնահայեաց դիմօք բռնաւորքն նստին. Աթ. ի ստեփ.: Շ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Գ: *Յահագնահայեաց վիհ կորստեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ — (ձման.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. Ամբառնալն, եւ ամբառնիլն. վերացումն. վեր ելլալը կամ վերցնելը. ... *Ամբարձմամբ բազկացս: Յամբարձումն գլխոյ՝ ընկճի: Հանդէպ տեսութեան աչացս ամբարձման: Ի կէտ ամբարձման նժարի: Որպէս ʼի վհէ ամբարձմամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՐՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. ԱՄԲԱՐՏԱԿ որ եւ ՀԱՄԲԱՐՏԱԿ. Շինուած ամբարձեալ յերկրէ յերեւելի բարձրութիւն. որպէս բուրգն. աշտարակն Բաբիլոնի. ... πύργος turris *Ի ժամանակէ անկարգ ամբարտակին շինուածոյ. Խոր. ՟Ա. 2: *Գործեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԶԱՐԴ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c ա. Ամենայնիւ զարդարեալ. ամենագեղեցիկ. վայելչապանծ. *Ամենազարդ սրբութիւն, կամ բարձրութիւն, կամ պայծառութիւն. Յճխ. ՟Թ: Նար. ՟Հ՟Ե: Ասող. ՟Գ. 9: *Պատկեր Աստուծոյ մարդ ... ամենազարդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՄԵՄԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁσύγκριτος incomparabilis որ եւ ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ. Անբաղդատ. աննման. անչափ. անկշիռ. չունօղ զհամեմատ ինքեան, կամ զհամեմատութիւն ընդ այլում. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀՈԳԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c չ. Ազատ լինել ʼի հոգոց, յապահովիլ. անկասկած, կամ անփոյթ, եւ կամ անտես մնալ. ... *Յամենայն այդպիսի կասկածանաց անհոգացեալ լինի թագաւորութիւնս մեր: Յանկասկած տեղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԵՌՆԱՐԿԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c Յոր ἁνεπιχείρητος, ἅληπτος qui nequit assequi, qui non prehenditur չէ մարթ ձեռն արկանել կամ հասուցանել. ոչ ածելի զբռամբ. անըմբռնելի. անհպելի, անհնարին. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.